One Day Trip นั่งรถไหว้พระ 9 วัด จังหวัดลำพูน

จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเลยก็ว่าได้ จึงไม่แปลกที่คนต่างจังหวัดรวมไปถึงคนกรุงเทพนิยมขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวบวกกับทางภาคเหนือมีวัฒนธรรมล้านนาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และผู้คนพูดจาอ่อนหวานจึงเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจเที่ยวภาคเหนือกันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนและมีวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวก็คือ จังหวัดลำพูนนั่นเอง จังหวัดลำพูนถึงจะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้คนไปกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด วัดถือเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดลำพูนมาก ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปนั่งรถไหว้พระ 9 วัดกันที่จังหวัดลำพูน โดยเราจะใช้บริการรถกอล์ฟจากร้านขายรถกอล์ฟไฟฟ้าพาทุกคนไปเที่ยวชมวัดที่สวยงามต่างๆ ภายในจังหวัดลำพูนกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีบริการนำเที่ยวโดยการใช้รถชมวิวไฟฟ้าไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับชมความสวยงามของจังหวัดลำพูนอย่างเต็มอิ่มวันนี้เราจึงใช้รถชมวิวไฟฟ้าพาทุกคนเที่ยวจังหวัดลำพูนกัน

สถานที่ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดลำพูน

  • วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เริ่มแรกที่วัดพระธาตุหริภุญชัยเพื่อสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูน
  • คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน 
  • วัดจามเทวี มีชื่อเดิมว่าวัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยล้านนา
  • วัดมหาวันวรมหาวิหาร วัดนี้เป็นวัดที่เป็นต้นกำเนิดของพระรอดลำพูน
  • วัดสันป่ายางหลวง ภายในวิหารมีพระโขงเขียวเป็นพระที่ทำมาจากหยกสีขาวประดิษฐานอยู่
  • วัดพระยืน เป็นวัดสี่มุมเมืองที่พระนางจามเทวีทรงโปรดให้สร้างขึ้น โดยวัดนี้จะเป็นวัดประจำทิศตะวันออก
  • วัดต้นแก้ว ภายในวัดนี้จะมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวยองซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาวลำพูน
  • วัดพระคงฤาษี วัดนี้เป็นแหล่งชุมนุมของพระฤาษีทั้ง 5 ผู้ร่วมสถาปนานครหริภุญไชย 
  • โบราณสถาน กู่ช้าง กู่ม้า เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวลำพูนมาช้านาน

ซึ่งนอกจากสถานที่ทั้ง 9 แห่งที่ได้กล่าวไปนั้นจังหวัดลำพูนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกมากมายให้ทุกคนไปเที่ยวกัน