Category: Blog

One Day Trip นั่งรถไหว้พระ 9 วัด จังหวัดลำพูนOne Day Trip นั่งรถไหว้พระ 9 วัด จังหวัดลำพูน

จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีอากาศดีเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเลยก็ว่าได้ จึงไม่แปลกที่คนต่างจังหวัดรวมไปถึงคนกรุงเทพนิยมขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวบวกกับทางภาคเหนือมีวัฒนธรรมล้านนาที่มีความเป็นเอกลักษณ์และผู้คนพูดจาอ่อนหวานจึงเป็นแรงดึงดูดให้คนสนใจเที่ยวภาคเหนือกันมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนบนและมีวัฒนธรรมที่เฉพาะตัวก็คือ จังหวัดลำพูนนั่นเอง จังหวัดลำพูนถึงจะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่มีเสน่ห์และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้คนไปกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด วัดถือเป็นสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดลำพูนมาก ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปนั่งรถไหว้พระ 9 วัดกันที่จังหวัดลำพูน โดยเราจะใช้บริการรถกอล์ฟจากร้านขายรถกอล์ฟไฟฟ้าพาทุกคนไปเที่ยวชมวัดที่สวยงามต่างๆ ภายในจังหวัดลำพูนกัน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีบริการนำเที่ยวโดยการใช้รถชมวิวไฟฟ้าไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับชมความสวยงามของจังหวัดลำพูนอย่างเต็มอิ่มวันนี้เราจึงใช้รถชมวิวไฟฟ้าพาทุกคนเที่ยวจังหวัดลำพูนกัน สถานที่ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เริ่มแรกที่วัดพระธาตุหริภุญชัยเพื่อสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำพูน คุ้มเจ้าราชสัมพันธ์วงษ์ ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน  วัดจามเทวี มีชื่อเดิมว่าวัดกู่กุด